КОНТАКТ АДРЕСА

Друштво за неговање традиционалне песме, игре и обичаја Срба
''ТРАДИЦИЈА'' Трстеник

Ул. Кнегиње Милице 55/10, 37240 Трстеник
Тел /факс: 037/716 - 400, 064/216 03 19
Е-mail: sitanvez@ptt.rs
www.tradicija-sitanvez.com

Web design by NLD